ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP

- Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo IGH cung cấp dịch vụ về tài chính và đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khởi nghiệp và sáng tạo về công nghệ cao, dự án ươm tạo công nghệ trong lĩnh vực công nghệ cao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và sản phẩm công nghệ cao cho các tổ chức, cá nhân trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tạo điều kiện và hổ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp có điểm tựa về tài chính, nhằm kích thích sáng tạo và phát triển Công nghệ cao.

                     
 

 

Tỷ giá
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Chứng khoán