QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

- Quản lý tài chính dự án là một yếu tố rất quan trọng trong đầu tư và kinh doanh. Nếu doanh nghiệp không có kiến thức cơ bản về quản lý tài chính thì không thể nào nhận ra được tình hình thực tế của dự án đầu tư, của các kế hoạch kinh doanh cũng như thực trạng hoạt động của doanh nghiệp.

- Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo IGH sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác hoạch định và quản lý tài chính dự án nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển của dự án: lập kế hoạch tài chính (theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời kế hoạch tài chính); quản lý công nợ khách hàng và các đối tác; kế toán, kiểm soát, kiểm toán các chi tiêu, mua sắm của dự án.... Chúng tôi thực hiện trên nguyên tắc:
+ Quản lý tiền của nhà đầu tư vào dự án hiệu quả và minh bạch.
+ Kiểm soát dòng tiền mặt đúng tiến độ của dự án.
+ Đảm bảo tiền của nhà đầu tư được đầu tư đúng dự án.

            

Tỷ giá
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Chứng khoán