HOẠT ĐỘNG MUA BÁN - SÁT NHẬP (M&A)

- M&A là hoạt động kinh tế tăng trưởng mạnh từ lâu nay trên thế giới. Tại Việt Nam, hoạt động này bắt đầu chưa lâu, song ngày càng sôi động và hứa hẹn một sự bùng nổ trong thời gian tới. Điểm chung của M&A là tạo ra sự cộng hưởng, tạo giá trị lớn hơn nhiều so với giá trị của từng bên riêng lẻ. Và đó cũng chính là dấu hiệu cuối cùng của sự thành công hay thất bại của một thương vụ M&A.

     


- Với mối quan hệ rộng khắp bao gồm các cơ quan hành chính sự nghiệp và các công ty nhỏ, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo IGH đóng vai trò trung gian và đầu tư vào quá trình M&A của doanh nghiệp. Các tiêu chí hướng đến của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo IGH cho quá trình M&A:
• Kết quả hoạt động kinh doanh tốt
• Giá trị tổng tài sản cao
• Giảm nhân viên và các chi phí
• Thực hiện đa dạng hóa và loại trừ rủi ro phi hệ thống
• Hiện đại hóa công nghệ
• Tăng cường khả năng thanh khoản, thị phần, hưởng những lợi ích từ thuế...

 

Tỷ giá
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Chứng khoán