TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo IGH cung cấp các chiến lược kinh tế tài chính và chiến lược đa dạng toàn diện cho các công ty có các vấn đề kinh doanh phức tạp hoặc tranh chấp. Sự hiểu biết chuyên sâu và chuyên môn của các đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp của chúng tôi không có gì sánh bằng bởi bất kỳ công ty dịch vụ chuyên nghiệp nào khác tại Việt Nam. Các dịch vụ tư vấn chuyên biệt của chúng tôi trong các lĩnh vực quan trọng về tài chính doanh nghiệp và kinh doanh bao gồm:
• Tài chính doanh nghiệp
• Dự án Tài chính & Tư nhân hoá
• Tư vấn giá trị doanh nghiệp
• Dịch vụ Phục hồi Doanh nghiệp

           

Tỷ giá
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Chứng khoán