TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo IGH cung cấp các chiến lược kinh tế tài chính và chiến lược đa dạng toàn diện cho các công ty có các vấn đề kinh doanh phức tạp hoặc tranh chấp. Sự hiểu biết chuyên sâu và chuyên môn của các đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp của chúng tôi không có gì sánh bằng bởi bất kỳ công ty dịch vụ chuyên nghiệp nào khác tại Việt Nam. Các dịch vụ tư vấn chuyên biệt của chúng tôi trong các lĩnh vực quan trọng về tài chính doanh nghiệp và kinh doanh bao gồm:
• Tài chính doanh nghiệp
• Dự án Tài chính & Tư nhân hoá
• Tư vấn giá trị doanh nghiệp
• Dịch vụ Phục hồi Doanh nghiệp

           

Tỷ giá
Ngày cập nhật: 8/18/2019 6:27:31 PM
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
INR
JPY
KRW
KWD
MYR
NOK
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
USD
19
AUST.DOLLAR
CANADIAN DOLLAR
SWISS FRANCE
DANISH KRONE
EURO
BRITISH POUND
HONGKONG DOLLAR
INDIAN RUPEE
JAPANESE YEN
SOUTH KOREAN WON
KUWAITI DINAR
MALAYSIAN RINGGIT
NORWEGIAN KRONER
RUSSIAN RUBLE
SAUDI RIAL
SWEDISH KRONA
SINGAPORE DOLLAR
THAI BAHT
US DOLLAR
19
15503.28
17124.96
23385.62
0
25550.98
27734.16
2918.23
0
211.42
17.45
0
0
0
0
0
0
16507.98
737.76
23150
19
15596.86
17280.48
23550.47
3402.68
25627.86
27929.67
2938.8
322.51
213.56
18.37
76138.42
5503.97
2533.04
350.43
6173.33
2377.14
16624.35
737.76
23150
19
15862.08
17574.34
23950.94
3509.33
26397.54
28178.28
2982.8
335.16
219.75
19.92
79125.87
5575.22
2612.44
390.48
6415.55
2436.98
16805.91
768.53
23270
19
Chứng khoán