IGH đầu tư vào các doanh nghiệp

Đối tác

IGH đầu tư vào các doanh nghiệp

a. Đối tượng đầu tư
- Khách hàng là cá nhân, tập thể, hoặc pháp nhân tại Việt Nam và nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
- Với những sản phẩm dịch vụ hiện tại, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo IGH sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho hoạt động đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
- Riêng dịch vụ nhận uỷ thác đầu tư và dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, Quỹ sẽ cung cấp cho cả đối tượng trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng.
- Do đó, về mặt tổng thể, thị trường mục tiêu chính nhưng không giới hạn là thị trường trong nước, cụ thể ưu tiên hàng đầu ở địa bàn Tp.HCM và các tỉnh lân cận.

b. Chính sách đầu tư
- Quỹ được tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần vốn góp của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Chính sách đầu tư dưới đây được áp dụng cho các trường hợp Quỹ IGH đầu tư vào các cá nhân/pháp nhân để thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh hoặc 01 dự án đầu tư.
Quy định áp dụng cụ thể:

 Tiêu chí  Nội dung cụ thể
Điều kiện đầu tư - Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khả thi và có hiệu quả
- Khách hàng cung cấp đầy đủ danh mục hồ sơ
- Khách hàng cam kết sử dụng vốn đúng mục đích theo thoả thuận giữa 02 bên.
Hình thức đầu tư - Đầu tư trực tiếp bằng cách góp vốn, mua cổ phần tại thời điểm đối tượng nhận đầu tư thành lập hoặc sau khi thành lập.
- Đầu tư thông qua khoản vay chuyển đổi/trái phiếu chuyển đổi. Khoản vay/trái phiếu này được chuyển đổi thành vốn góp hoặc cổ phần sau một thời gian nhất định được thoả thuận trước (từ 1 đến 5 năm).
Tỷ lệ đầu tư Không giới hạn, tuy nhiên Quỹ IGH ưu tiên đầu tư trên 50% để cùng điều phối hoạt động của đơn vị được đầu tư.
Phương thức giải ngân tiền đầu tư Dựa theo tình hình thực tế, 02 bên sẽ đưa ra lộ trình giải ngân phù hợp với tiến độ của dự án/phương án kinh doanh.
Loại tiền đầu tư  Ưu tiên VND
Số tiền đầu tư  Không hạn chế
Thời gian đầu tư

Phù hợp với tình hình hoạt động và nhu cầu vốn, Quỹ IGH ưu tiên đầu tư các thương vụ có thời gian từ 03-05 năm. Sau đó phần vốn có thể chuyển nhượng lại.

Danh mục hồ sơ - Hồ sơ pháp lý: Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy tờ cá nhân của đại diện pháp luật (hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương).
- Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế 02 năm gần nhất và báo cáo tài chính dạng rút gọn của năm tài chính hiện hành. Các hồ sơ/thông tin khác phù hợp theo từng trường hợp cụ thể.
- Hồ sơ về hoạt động kinh doanh: giới thiệu sản phẩm/dịch vụ/dự án. Các thông tin/tài liệu thể hiện năng lực và kinh nghiệm.
- Chi tiết về phương án kinh doanh (sản phẩm, thị trường, chiến lược…), báo cáo khả thi (đối với dự án).
- Định vị cá nhân/doanh nghiệp mình so với các đối thủ (điểm yếu, điểm mạnh).
Các nội dung khác - Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu gửi cho Quỹ IGH
- Chi tiết các nội dung sẽ được lập thành hợp đồng hợp tác cụ thể.
- Quỹ IGH có quyền chấm dứt việc đầu tư khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các điều khoản nêu trong hợp đồng hợp tác.

- Những hạn chế đầu tư của quỹ bao gồm:
🌟 Không đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào một tổ chức hoặc một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau.
🌟 Không sử dụng vốn và tài sản của quỹ để cho vay, bảo lãnh cho các khoản vay.
🌟 Không đầu tư và các quỹ đầu tư chứng khoản, cổ phiếu của các công ty đầu tư chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
🌟 Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm.

c. Phương pháp lựa chọn đầu tư
Những khoản đầu tư đáp ứng được điều kiện của Quỹ IGH sẽ được xem là khoản đầu tư mục tiêu và sau đó sẽ được nghiên cứu chuyên sâu với những yếu tố sau:
- Phân tích các yếu tố kinh tế và xã hội có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và tỷ lệ lợi nhuận của những công ty mục tiêu;
- Đánh giá thị trường hoặt động chủ yếu của công ty mục tiêu;
- Nghiên cứu, đánh giá đội ngũ quản lý của công ty mục tiêu;
- Phân tích các kế hoạch kinh doanh và kết quả hoặt động kinh doanh trong quá khứ (nếu có), bao gồm đánh giá về sản phẩm, sự khác biệt, đối thủ cạnh tranh, và mô hình hoạt động kinh doanh;
- So sánh với các đổi thủ trong ngành ở trong và ngoài nước về mặt định giá và tỷ lệ lợi nhuận;
- Đánh giá các yếu tố pháp lý, luật và chính sách thuế;
- Phân tích SWOT của công ty
- Xác định các yếu tố rủi ro cụ thể và cách khắc phục hoặc giảm thiểu rủi ro đó;
- Xây dựng một chiến lược phát triển cụ thể trong trường hợp quyết định đầu tư.
 

Tỷ giá
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Chứng khoán