Các đối tác đầu tư vào IGH

Đối tác

Các đối tác đầu tư vào IGH

- Các lợi ích của nhà đầu tư:
🌟 Nguồn vốn đầu tư không giới hạn, linh hoạt và chủ động
🌟 Tính thanh khoản cao của khoản đầu tư cao
🌟 Tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn
🌟 Giảm thiểu được rủi ro do tính đa dạng của danh mục đầu tư
🌟 Mọi hoạt động được minh bạch, quyền lợi của nhà đầu tư được đảm bảo
- Đối tượng: cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước
- Nguồn tiền đầu tư: nhà đầu tư đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tiền đầu tư theo quy định và luật pháp hiện hành của Việt Nam
- Mục đích đầu tư: hợp pháp và phù hợp với định hướng hoạt động của Quỹ IGH
- Phí dịch vụ: theo thoả thuận cụ thể, phù hợp với thông lệ.

Tỷ giá
Ngày cập nhật: 8/18/2019 5:43:43 PM
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
INR
JPY
KRW
KWD
MYR
NOK
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
USD
19
AUST.DOLLAR
CANADIAN DOLLAR
SWISS FRANCE
DANISH KRONE
EURO
BRITISH POUND
HONGKONG DOLLAR
INDIAN RUPEE
JAPANESE YEN
SOUTH KOREAN WON
KUWAITI DINAR
MALAYSIAN RINGGIT
NORWEGIAN KRONER
RUSSIAN RUBLE
SAUDI RIAL
SWEDISH KRONA
SINGAPORE DOLLAR
THAI BAHT
US DOLLAR
19
15503.28
17124.96
23385.62
0
25550.98
27734.16
2918.23
0
211.42
17.45
0
0
0
0
0
0
16507.98
737.76
23150
19
15596.86
17280.48
23550.47
3402.68
25627.86
27929.67
2938.8
322.51
213.56
18.37
76138.42
5503.97
2533.04
350.43
6173.33
2377.14
16624.35
737.76
23150
19
15862.08
17574.34
23950.94
3509.33
26397.54
28178.28
2982.8
335.16
219.75
19.92
79125.87
5575.22
2612.44
390.48
6415.55
2436.98
16805.91
768.53
23270
19
Chứng khoán