Các đối tác đầu tư vào IGH

Đối tác

Các đối tác đầu tư vào IGH

- Các lợi ích của nhà đầu tư:
🌟 Nguồn vốn đầu tư không giới hạn, linh hoạt và chủ động
🌟 Tính thanh khoản cao của khoản đầu tư cao
🌟 Tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn
🌟 Giảm thiểu được rủi ro do tính đa dạng của danh mục đầu tư
🌟 Mọi hoạt động được minh bạch, quyền lợi của nhà đầu tư được đảm bảo
- Đối tượng: cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước
- Nguồn tiền đầu tư: nhà đầu tư đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tiền đầu tư theo quy định và luật pháp hiện hành của Việt Nam
- Mục đích đầu tư: hợp pháp và phù hợp với định hướng hoạt động của Quỹ IGH
- Phí dịch vụ: theo thoả thuận cụ thể, phù hợp với thông lệ.

Tỷ giá
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Chứng khoán